ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

GRANDE VILLA DUPLEX & APARTMENT нь орчин үеийн дотоод засал бүхий 1-3 өрөө стандарт болон DUPLEX загварын орон сууцны сонголтуудтай бөгөөд та өөрийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн 27м2 - 162м2 хүртэлх талбай бүхий эдгээр орон сууцнуудаас сонголтоо хийх боломжтой.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө орон сууц

Орчин үеийн дотоод засал бүхий 27м2, 32м2, 34м2 талбай бүхий 1 өрөө стандарт орон сууцнуудаас та сонголтоо хийх боломжтой.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө 27 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө 32 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1 өрөө 34 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Орчин үеийн дотоод засал бүхий 37.5м2, 50м2, 54м2, 57м2, 61м2 талбай бүхий 2 өрөө стандарт орон сууцнуудаас та сонголтоо хийх боломжтой.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 37,5 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 50 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 54 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 54,5 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 56,5 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 57 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2 өрөө 61 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө орон сууц

Орчин үеийн дотоод засал бүхий 72м2, 79.5м2, 82м2 талбай бүхий 3 өрөө стандарт орон сууцнуудаас та сонголтоо хийх боломжтой.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө 72 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө 79,5 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө 82 м.кв орон сууц

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3 өрөө орон сууц

Зай талбайг хүний амьдралын хэв маягт нийцүүлэн хамгийн оновчтой зохион байгуулсан.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

DUPLEX орон сууц

Орчин үеийн дотоод засал бүхий 112м2, 115м2, 162м2 талбай бүхий 3-5 өрөө DUPLEX орон сууцнуудаас та сонголтоо хийх боломжтой.

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
1 өрөө
2 өрөө
3 өрөө
Duplex